Take Your Leadership Further

Your Creativity Does Matter

Projektowanie i Optymalizacja Sieci

  • Tworzenie projektów koncepcyjnych (HLD) oraz uszczegółowionych (LLD)
  • Projektowanie i zarządzanie środowiskiem testowym 
  • Zapewnienie konfiguracji i wsparcia dla urządzeń na których wdrażana jest usługa (CMTSs, PEs, Switches, Access Points) 
  • Rozwiązywanie problemów podczas wdrażania produktu w systemach produkcyjnych 
  • Wspieranie lokalnych zespołów sieciowych.